Losse stukken

Oefenfiles voor mannenkoor

TitelGepubliceerdActie
Psalm 118 - Klaas Jan Mulder 02-11-2017
CT2.02 De Lofzang van Simeon - Koos Tillema 10-11-2017
Ere zij God - Jan van der Waart 11-11-2017
t Was nacht in Beht'lems dreven - Everhard Zwart 11-11-2017
Ere zij God (intrada) - Harm Hoeve 11-11-2017
Psalm 146 - Harm Hoeve 29-12-2017
Psalm 141 - Klaas Jan Mulder 29-12-2017
Psalm 6 - Klaas Jan Mulder 29-12-2017
Psalm 75 - Feike Asma 29-12-2017
CT2.04 Psalm 136 (kinderkoor & mannenkoor) 04-01-2018
Psalm 37 - Jan Peter Teeuw 23-01-2018
Psalm 72 - Harm Hoeve 05-02-2018
CC_Via Dolorosa - Roelof Elsinga 13-04-2018
Psalm 25 - Willem Hendrik Zwart 10-04-2018
Psalm 116 - Klaas Jan Mulder 05-03-2018
Alwetend Vader - Klaas Jan Mulder 05-03-2018
U alleen bent God en Heere - Harm Hoeve 05-03-2018
Psalm 87 - Piet Valk 30-04-2018
Wat de toekomst brengen moge - Koos Tillema 30-04-2018
Heer! ik hoor van rijke zegen - Minne Veldman 30-04-2018
Psalm 25 (Heer, mijn hart zoekt U / Heer, ai maak mij Uwe wegen) - Johan Bredewout 04-05-2018
Geloofd zijn onze God (uit 'Jozef') - Marco den Toom 16-05-2018

Oefenfiles voor gemengd koor

TitelGepubliceerdActie
Davids grote Zoon - Koos Tillema 11-11-2017
CT1.14 Ere zij God - Koos Tillema (1-stemmige tegenstem) 01-12-2017
Hoe zal ik U ontvangen - Koos Tillema 01-12-2017
CT1.13 't Was nacht in Beth'lems dreven - Koos Tillema 01-12-2017
Rejoice in the Lord alway - George Rathbone 12-01-2018
Psalm 139 - Willem Hendrik Zwart 15-01-2018
Te Deum (Te Deum) - W.A. Mozart KV141 29-01-2018
Psalm 23 (De Heer is mijn Herder) - Johan Bredewout 08-05-2018
Jubilate, zing tot God! (Jubilate, sing to God!) - Dave & Jean Perry 27-04-2018
Hoor ons Heer (Hear Our Prayer) - Richard Kingsmore 27-04-2018
Psalm 24 Intochtslied - Marco den Toom 15-02-2018
Go forth into the world in peace - John Rutter 19-02-2018
Lord, I trust Thee - G.F. Handel 20-02-2018
Hoor mij Heer (Hear O Lord) Psalm 86 27-04-2018
Als ik bedenk - Harm Hoeve / Rolf Lovland 28-04-2018
Panis Angelicus - Cesar Franck 04-05-2018
Psalm 25 (Heer, mijn hart zoekt U / Heer, ai maak mij Uwe wegen) - Johan Bredewout 04-05-2018
Psalm 42 & 43 ('k Blijf Hem prijzen in mijn lied) - Johan Bredewout 08-05-2018
Liefde is de bron (Phill McHugh) - Arr. Harm Hoeve 26-05-2018
Zingt een nieuw lied (Psalm 98) - Henk van der Maten 08-06-2018
Alzo lief heeft God de wereld gehad - Palestrina 12-06-2018
Psalm 122 - Marco den Toom 12-06-2018

Oefenfiles voor vrouwenkoor

Er zijn nog geen oefenfiles voor vrouwenkoor beschikbaar.

Oefenfiles voor kinderkoor

Er zijn nog geen oefenfiles voor kinderkoor beschikbaar.