Voorwaarden

Voorwaarden www.oefenfiles.nl

 

www.oefenfiles.nl biedt via haar website mp3-bestanden aan ter ondersteuning van het oefenproces van koorzangers.

De site kent een voor iedereen toegankelijk openbaar gedeelte en daarnaast een besloten gedeelte waar de oefenfiles exclusief toegankelijk zijn via een toegangscode.

Een koor kan een abonnement afsluiten om achter een eigen toegangscode, exclusief voor dat koor bestemde oefenfiles ter beschikking te krijgen. Oefenfiles zijn ook (achter de toegangscode) per stuk te huur (zgn. losse huur).

De rechten voor het openbaar maken van de oefenfiles zijn via de Buma/Stemra geregeld met licentiecode 10605732.

 

Koren kunnen uitsluitend voor eigen gebruik een toegangscode aanvragen.

Hiervoor gelden de volgende condities en uitgangspunten.

 

Oefenfile:

   Set van MP3-bestanden per muziekstuk waarmee digitaal geoefend kan worden

 

Openbaar gedeelte:

   Het gedeelte van www.oefenfiles.nl dat voor iedereen toegankelijk is

 

Besloten gedeelte:

   Het gedeelte van www.oefenfiles.nl dat middels een inlog door middel van een toegangscode exclusief toegankelijk is

 

Huur:

   Het exclusief ter beschikking krijgen van een oefenfile

 

Huurder:

   Koor dat een abonnement voor een (deel van een) jaar heeft afgesloten of dat een losse oefenfile huurt.

 

Abonnement:

   Na een onbeperkte kennismakingsperiode waarin 5 oefenfiles gratis en vrijblijvend ter beschikking worden gesteld, kan een koor een abonnement afsluiten voor een (deel van een) jaar. In die periode biedt www.oefenfiles.nl dan 30 (MK) of 25 (GK) oefenfiles aan.

 

Eigendom: 

    De oefenfiles zijn en blijven eigendom van www.oefenfiles.nl

 

Exclusiviteit:

   De oefenfiles worden exclusief aan de huurder ter beschikking gesteld op de site www.oefenfiles.nl en zijn op het besloten gesloten deel toegankelijk via een toegangscode, welke door de huurder wordt bepaald

   Het is www.oefenfiles.nl niet toegestaan om een verhuurde oefenfile binnen de huurperiode op het openbare deel van de site te plaatsen

Het is www.oefenfiles.nl niet toegestaan de toegangscode aan derden ter beschikking te stellen.

 

Auteursrechten: 

   Er worden slechts oefenfiles in het abonnement aangeboden, indien de huurder in het bezit is van de originele bladmuziek, tenzij deze vrij van auteursrechten is. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de huurder.

 

Abonnementsprijs:

    De abonnementsprijs bedraagt een vast bedrag (incl. BTW) per koorlid per periode

1. Voor een jaar (1 augustus tot en met 31 juli) bedraagt de abonnementsprijs € 2,50 per koorlid. Peildatum 1 september.

2. Voor de periode 1 augustus tot en met 31 december bedraagt de abonnementsprijs € 1,50 per koorlid. Peildatum 1 september

3. Voor de periode 1 januari tot en met 31 juli bedraagt de abonnementsprijs € 1,50 per koorlid. Peildatum 1 januari

4. Voor kinderkoren geldt een reductie van 50% op de abonnementsprijs.

 

Prijs losse huur:

    Naast een abonnement kan een koor ook een losse oefenfile huren, dit kan alleen voor de periode van een jaar. De huurprijs voor een losse oefenfile bedraagt voor gemengde koren € 0,15 per koorlid per jaar en voor mannenkoren € 0,13 per koorlid per jaar. (prijzen inclusief BTW)

 

Betaling:

    Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na plaatsing. Indien in die periode geen betaling heeft plaats gevonden, zal www.oefenfiles.nl , na een eenmalige aanmaning, de toegang tot het abonnement blokkeren

 

Downloaden: 

    De oefenfiles zijn initieel beveiligd tegen downloaden, maar de huurder wordt verzocht de files niet te downloaden.

 

Verspreiding:

    Het is niet toegestaan de oefenfiles of de toegangscode aan derden buiten het koor ter beschikking te stellen. Zodra illegale verspreiding van oefenfiles of toegangscode bekend wordt, zal www.oefenfiles.nl de toegangscode blokkeren, zonder recht op restitutie van de huurprijs en met behoud van alle overige rechten.

 

Aansprakelijkheid:

   Met het huren van een oefenfile en het zich toegang verlenen tot de website, vrijwaart de huurder www.oefenfiles.nl van elke vorm van aansprakelijkheid zoals bijvoorbeeld ongewenst geplaatste virussen op www.oefenfiles.nl etc.

 

Fouten:

   Indien de oefenfiles fouten bevatten worden deze gemeld en zo spoedig mogelijk door www.oefenfiles.nl gecorrigeerd. www.oefenfiles.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten.

 

Communicatie:

   www.oefenfiles.nl ontvangt per mail op info@oefenfiles.nl een pdf van de originele muziek. Hierop wordt de file gebaseerd.

 

Geheimhouding:

   Het is www.oefenfiles.nl niet toegestaan de ontvangen muziek op enig andere wijze te verspreiden dan het plaatsen op het besloten gedeelte van de site

   Het is www.oefenfiles.nl niet toegestaan om de toegangscode aan derden bekend te maken

 

Tempo en overige aanwijzingen: 

   Tenzij de huurder een bepaald tempo voorschrijft, bepaalt www.oefenfiles.nl het initiële tempo van de oefenfile. Uitsluitend de dirigent van het koor kan verzoeken om een ander tempo.

 

Colofon:

www.oefenfiles.nl is een initiatief van Koos Tillema en een handelsnaam van Administratiekantoor Tillema, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68659601.